کتاب آموزش زبان ژاپنی Basic Japanese - Learn to Speak Japanese in 10 Easy Lessons سال انتشار (2017)

کتاب آموزش زبان ژاپنی Basic Japanese -  Learn to Speak Japanese in 10 Easy Lessons سال انتشار (2017)

کتاب آموزش زبان ژاپنی Basic Japanese - Learn to Speak Japanese in 10 Easy Lessons ناشر کتاب: (TUTTLE (2017 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در 632 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ویرایش چهارم (2017)

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ویرایش چهارم (2017)

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ویرایش چهارم ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 280 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ویرایش چهارم (2017)

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ویرایش چهارم (2017)

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ویرایش چهارم ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 265 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Elementary - ویرایش سوم (2017)

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Elementary - ویرایش سوم (2017)

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Elementary - ویرایش سوم ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 176 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی 6 Schritte

کتاب آموزش زبان آلمانی 6 Schritte

کتاب آموزش زبان آلمانی 6 Schritte (بدون فایل های صوتی کتاب) ناشر کتاب: HUEBER فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 192 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch B1

کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch B1

کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch B1 (بدون فایل های صوتی کتاب) ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 291 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch A2.2 به همراه جواب تمارین کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch A2.2 به همراه جواب تمارین کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی studio [21] Das Deutschbuch A2.2 به همراه جواب تمارین کتاب (بدون فایل های صوتی کتاب) ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF کتاب به زبان آلمانی است. فایل PDF جواب تمارین کتاب به زبان آلمانی است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

جواب تمارین کتاب studio [21] Das Deutschbuch A2.2

جواب تمارین کتاب studio [21] Das Deutschbuch A2.2

جواب تمارین کتاب studio [21] Das Deutschbuch A2.2 ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF به زبان آلمانی و در 14 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

1,000 تومان

کتاب Innere Medizin in Frage und Antwort سال انتشار (2013) (زبان آلمانی)

کتاب Innere Medizin in Frage und Antwort سال انتشار (2013) (زبان آلمانی)

کتاب Innere Medizin in Frage und Antwort (زبان آلمانی) سال انتشار: 2013 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 362 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Learn to Read Korean in 60 Minutes

کتاب آموزش زبان کره ای Learn to Read Korean in 60 Minutes

کتاب آموزش زبان کره ای Learn to Read Korean in 60 Minutes ناشر کتاب: 90Day Korean سال انتشار: 2015 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 46 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی 45Stunden Deutschland به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی 45Stunden Deutschland به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی 45Stunden Deutschland به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Klett فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 97 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

4,000 تومان

مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary

مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary

مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary ناشر مجموعه : Penguin English      مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:   Penguin - Test Your Vocabulary 1 ElementaryPenguin - Test Your Vocabulary 2 Pre-IntermediatePenguin - Test Your Vocabulary 3 IntermediatePenguin - Test Your Vocabulary 4 Upper-IntermediatePenguin - Test Your Vocabulary 5 Advanced   فایل های PDF کتاب ها به زبان ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich Briefe Schreiben - Brief Kommunikation

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich Briefe Schreiben - Brief Kommunikation

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich Briefe Schreiben - Brief Kommunikation ناشر کتاب: Deutsche Post کتاب حاضر نامه نگاری موفق به زبان آلمانی را آموزش می دهد. فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 60 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Korean in a Hurry - ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان کره ای Korean in a Hurry - ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان کره ای Korean in a Hurry - ویرایش دوم ناشر کتاب: Tuttle فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 99 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب Oxford English for Legal Professionals به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Legal Professionals به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Legal Professionals به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 97 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Korean Grammar نوشته Lee سال انتشار (1989)

کتاب آموزش زبان کره ای Korean Grammar نوشته Lee سال انتشار (1989)

کتاب آموزش زبان کره ای Korean Grammar نوشته Lee سال انتشار (1989) نویسنده: H. B. Lee فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 117 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

2,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich in Verhandlungen B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich in Verhandlungen B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich in Verhandlungen B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب و به همراه فایل راهنمای کتاب ناشر کتاب: Cornelsen کتاب حاضر چگونگی از عهده بر آمدن و موفقیت در گفتگو ها و مذاکرات به زبان آلمانی را به شما می آموزد. فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 71 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن ...

4,000 تومان

کتاب Developing Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Developing Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Developing Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم ناشر کتاب: Oxford    مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Developing Tactics for Listening - ویرایش دوم فایل های صوتی Class Audio CD (سه سی دی) فایل های صوتی Student CD (یک سی دی) متن فایل های صوتی کتاب   فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و ...

3,000 تومان

کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم ناشر کتاب: Oxford     مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Expanding Tactics for Listening - ویرایش دوم فایل های صوتی Class Audio CD (سه سی دی) فایل های صوتی Student CD (یک سی دی)   فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 72 صفحه است. فایل PDF ...

3,000 تومان

متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening - ویرایش دوم

متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening - ویرایش دوم

متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening - ویرایش دوم ناشر کتاب: Oxford فایل به زبان انگلیسی و در 28 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

1,000 تومان

کتاب Delta Business Communication Skills E-mailing به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Delta Business Communication Skills E-mailing به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Delta Business Communication Skills E-mailing به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Delta Publishing فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 65 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب KET for Schools Trainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب KET for Schools Trainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب KET for Schools Trainer به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2011 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 241 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Besserwisser A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Besserwisser A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch für Besserwisser A1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 170 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary - ویرایش چهارم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary - ویرایش چهارم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary - ویرایش چهارم   مجموعه حاضر شامل متن فایل های صوتی موارد زیر است: 1- Student’s Book 2- Workbook 3- Skills Tests   فایل های PDF به زبان انگلیسی است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

1,000 تومان

کتاب IELTS 13 General Training به همراه فایل های صوتی کتاب (2018)

کتاب IELTS 13 General Training به همراه فایل های صوتی کتاب (2018)

کتاب IELTS 13 General Training به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 140 صفحه است. فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3 با کیفیت 128kb/s است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Touchstone Workbook 2 به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز

جواب تمارین کتاب کار Touchstone Workbook 2 به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز

جواب تمارین کتاب کار Touchstone Workbook 2 به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز جواب تمارین کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب دانش آموز در مجموع 30 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Project 1 به همراه متن فایل صوتی کتاب کار و کتاب دانش آموز - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار Project 1 به همراه متن فایل صوتی کتاب کار و کتاب دانش آموز - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار Project 1 به همراه متن فایل صوتی کتاب کار و کتاب دانش آموز - ویرایش چهارم ناشر کتاب: Oxford فایل PDF به زبان انگلیسی و در 28 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

1,500 تومان

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Street-Smart Spanish for First Responders

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Street-Smart Spanish for First Responders

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Street-Smart Spanish for First Responders ناشر کتاب: Pennwell Corporation فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 90 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب سال انتشار 2010 سطح کتاب: B1/B2 ناشر کتاب: (2010) Hachette    مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Objectif Diplomatie 2 به زبان فرانسوی و در 191 صفحه کتاب Objectif Diplomatie 2 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 126 صفحه فایل ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب سال انتشار 2006 سطح کتاب: A1/A2 ناشر کتاب: (2006) Hachette    مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Objectif Diplomatie 1 به زبان فرانسوی و در 156 صفحه کتاب Objectif Diplomatie 1 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 161 صفحه فایل ...

4,000 تومان

CODEFILE.4KIA.IR

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما