کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان چینی Get By in Chinese به همراه فایل صوتی کتاب هر آنچه برای صحبت با اعتماد به نفس زبان چینی نیاز دارید، در این مجموعه مختصر و مفید خواهید یافت. فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 16 صفحه است. فایل صوتی کتاب با فرمت MP3 است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان فرانسوی Get By in French به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Get By in French به همراه فایل صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Get By in French به همراه فایل صوتی کتاب هر آنچه برای صحبت با اعتماد به نفس زبان فرانسوی نیاز دارید، در این مجموعه مختصر و مفید خواهید یافت. فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه فرانسوی و انگلیسی و در 16 صفحه است. فایل صوتی کتاب با فرمت MP3 است. ...

5,000 تومان

کتاب Business Communication Skills Negotiating به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Business Communication Skills Negotiating به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Business Communication Skills Negotiating به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Delta Publishing فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 66 صفحه است. فایل PDF کتاب به صورت اسکن تمام رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch Im Krankenhaus به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch Im Krankenhaus به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch Im Krankenhaus به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt   مجموعه حاضر شامل موارد زیر است: کتاب Deutsch Im Krankenhaus_Lehrbuch به زبان آلمانی و به صورت اسکن رنگی آلمانی و در 132 صفحه. کتاب Deutsch Im Krankenhaus_Lehrerhandreichungen به زبان آلمانی و و به صورت اسکن با ...

5,000 تومان

کتاب معلم First Friends 1

کتاب معلم First Friends 1

کتاب معلم First Friends 1 ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 119 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

1,500 تومان

کتاب معلم First Friends 2

کتاب معلم First Friends 2

کتاب معلم First Friends 2 ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 120 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

1,500 تومان

کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم (2016)

کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم (2016)

کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم ناشر کتاب: (Oxford (2016 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 751 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب Grammar Success in 20 Minutes a Day - ویرایش دوم

کتاب Grammar Success in 20 Minutes a Day - ویرایش دوم

کتاب Grammar Success in 20 Minutes a Day - ویرایش دوم ناشر کتاب: Learning Express فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 145 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای The Ultimate Guide to Talking Online in Korean به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای The Ultimate Guide to Talking Online in Korean به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Ultimate Guide to Talking Online in Korean به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 123 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.     ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Ultimate Guide to Speaking Business Korean for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Ultimate Guide to Speaking Business Korean for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Ultimate Guide to Speaking Business Korean for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 188 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Must-Know German Slang Words & Phrases به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Must-Know German Slang Words & Phrases به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Must-Know German Slang Words & Phrases به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 106 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان هندی Learn Hindi 400 Actions + Activities Everyday Hindi for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان هندی Learn Hindi 400 Actions + Activities Everyday Hindi for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان هندی Learn Hindi 400 Actions + Activities Everyday Hindi for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه هندی و انگلیسی و در 128 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.2 شامل پاسخ به تمارین درس های 13 تا 24، در 19 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.1 شامل پاسخ به تمارین درس های 1 تا 12، در 17 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.2 شامل پاسخ به تمارین درس های 13 تا 24، در 16 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.1 شامل پاسخ به تمارین درس های 1 تا 12، در 18 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.2 شامل پاسخ به تمارین درس های 13 تا 24، در 17 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.1شامل پاسخ به تمارین درس های 1 تا 12 در 17 صفحهفایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Spanish Grammar Drills - ویرایش سوم (2018)

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Spanish Grammar Drills - ویرایش سوم (2018)

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Spanish Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) نویسنده: R. A. Vallecillos فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 368 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words

کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words

کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words نویسنده: J. Moser فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 212 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018) ناشر کتاب: (2018) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 210 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب Oxford Grammar for Schools 3 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford Grammar for Schools 3 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford Grammar for Schools 3 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر مجموعه: Oxford University Press   مجموعه حاضر شامل موارد زیر است: کتاب Oxford Grammar for Schools 3 2 سی دی فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3   فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 161 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با ...

3,000 تومان

کتاب McGraw-Hill Education ACT 2019

کتاب McGraw-Hill Education ACT 2019

کتاب McGraw-Hill Education ACT 2019 ناشر مجموعه: McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 690 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب Barrons Writing for the TOEFL iBT - ویرایش سوم به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Barrons Writing for the TOEFL iBT - ویرایش سوم به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Barrons Writing for the TOEFL iBT - ویرایش سوم به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Barrons (2008 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 379 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Straightforward Advanced Workbook

جواب تمارین کتاب کار Straightforward Advanced Workbook

جواب تمارین کتاب کار Straightforward Advanced Workbook فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 16 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

1,500 تومان

جواب تمارین کتاب های کار American Family and Friends Workbook 1 2 3 4 5 6 - ویرایش دوم

جواب تمارین کتاب های کار American Family and Friends Workbook 1 2 3 4 5 6 - ویرایش دوم

جواب تمارین کتاب های کار American Family and Friends Workbook 1 2 3 4 5 6 - ویرایش دوم مجموعه حاضر شامل جواب تمارین کتاب های کار مجموعه آموزشی American Family and Friends Workbook 1 2 3 4 5 6 ویرایش دوم است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب ABC of Common Grammatical Errors

کتاب ABC of Common Grammatical Errors

کتاب ABC of Common Grammatical Errors نویسنده: N. D. Turton فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 394 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

کتاب Cambridge IELTS 10 Students Book with Answers به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Cambridge IELTS 10 Students Book with Answers به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Cambridge IELTS 10 Students Book with Answers به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Cambridge University Press فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 180 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fuers Goethe-Zertifikat C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fuers Goethe-Zertifikat C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fuers Goethe-Zertifikat C1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 112 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب Business Focus Elementary به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Business Focus Elementary به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Business Focus Elementary به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Oxford   مجموعه حاضر شامل موارد زیر است: کتاب دانش آموز Business Focus Elementary 2 سی دی فایل های صوتی کتاب   فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 153 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

CODEFILE.4KIA.IR

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما