کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence ناشر کتاب: Tuttle فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 248 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم ناشر کتاب: (Barrons (2018 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 361 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. فایل های صوتی این کتاب به صورت آنلاین قابل دسترسی ...

3,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار New Headway - Elementary Workbook به همراه متن فایل های صوتی کتاب - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار New Headway - Elementary Workbook به همراه متن فایل های صوتی کتاب - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار New Headway - Elementary Workbook به همراه متن فایل های صوتی کتاب - ویرایش چهارم فایل PDF جواب تمارین کتاب کار و متن فایل صوتی به زبان انگلیسی و در 11 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

1,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit in Deutsch 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit in Deutsch 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit in Deutsch 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب سطح کتاب: A1 ناشر کتاب: Klett    فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 120 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به زبان آلمانی و در 53 صفحه است. فایل PDF کتاب به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. فایل PDF کتاب معلم به صورت ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان فیلیپینی Easy Tagalog- Learn to Speak Tagalog Quickly به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فیلیپینی Easy Tagalog- Learn to Speak Tagalog Quickly به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فیلیپینی Easy Tagalog- Learn to Speak Tagalog Quickly به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (2015) Tuttle Publishing فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه فیلیپینی و انگلیسی و در 258 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Training TestDaF به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Training TestDaF به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Training TestDaF به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 131 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

مجموعه آموزش زبان لهستانی Collins Easy Learning Polish Audio Course

مجموعه آموزش زبان لهستانی Collins Easy Learning Polish Audio Course

مجموعه آموزش زبان لهستانی Collins Easy Learning Polish Audio Course به همراه فایل PDF کتابچه سی دی ها   مجموعه حاضر شامل موارد زیر است: 1- مجموعه 3 سی دی فایل های صوتی با فرمت MP3 2- کتابچه راهنمای سی دی ها با فرمت PDF و در 48 صفحه به صورت دو زبانه لهستانی و انگلیسی ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی [studio [21 سطح A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی [studio [21 سطح A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی [studio [21 سطح A1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 250 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و به صورت تمام رنگی است. ...

5,000 تومان

کتاب Flash on English for Tourism به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Flash on English for Tourism به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Flash on English for Tourism به همراه فایل های صوتی کتاب به همراه پاسخنامه کتاب فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 50 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب Flash on English for Construction به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Flash on English for Construction به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Flash on English for Construction به همراه فایل های صوتی کتاب به همراه پاسخنامه کتاب فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 50 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب Career Paths Secretarial به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی و فایل های ویدیویی کتاب

کتاب Career Paths Secretarial به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی و فایل های ویدیویی کتاب

کتاب Career Paths Secretarial به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی و فایل های ویدیویی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 117 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 42 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان چینی Basic Written Chinese Practice Essentials به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان چینی Basic Written Chinese Practice Essentials به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان چینی Basic Written Chinese Practice Essentials به همراه فایل های صوتی کتاب و فایل های Flash Card ناشر کتاب: Tuttle فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 227 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب TOEFL IBT - ویرایش پانزدهم (2016)

کتاب TOEFL IBT - ویرایش پانزدهم (2016)

کتاب TOEFL IBT - ویرایش پانزدهم  ناشر کتاب: (2016) Barrons مجموعه حاضر تنها شامل فایل PDF کتاب است و شامل CD و فایل های صوتی کتاب نمی باشد. فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 866 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.   ...

2,000 تومان

کتاب Ship or Sheep به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش سوم

کتاب Ship or Sheep به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش سوم

کتاب Ship or Sheep به همراه فایل های صوتی کتاب (4 سی دی) - ویرایش سوم ناشر کتاب: Cambridge نویسنده: Ann Baker فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 237 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.   ...

3,200 تومان

کتاب Essential Words for the GRE - ویرایش چهارم (2016)

کتاب Essential Words for the GRE - ویرایش چهارم (2016)

کتاب Essential Words for the GRE - ویرایش چهارم ناشر کتاب: (Barron’s (2016 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 433 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,900 تومان

کتاب Ultimate Word Power

کتاب Ultimate Word Power

کتاب Ultimate Word Power ناشر کتاب: (Readers Digest (2006 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 66 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

1,500 تومان

کتاب English Speaking World به همراه کلید سوالات کتاب و فایل های صوتی کتاب

کتاب English Speaking World به همراه کلید سوالات کتاب و فایل های صوتی کتاب

کتاب English Speaking World به همراه کلید سوالات کتاب و فایل های صوتی کتاب نویسنده: Janet Cameron فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 98 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik aktiv А1-В1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik aktiv А1-В1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik aktiv А1-В1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 255 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A2 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب : (Hueber (2015 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 74 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب : (Hueber (2015 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 81 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Oxford English for Meetings به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Meetings به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Meetings به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 82 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Oxford English for Negotiating به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Negotiating به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Negotiating به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 90 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015) نویسندگان: R. L. Gordon و D. M. Stillman و T. Cherubini فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ایتالیایی و انگلیسی و در 244 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015) نویسندگان: R. L. Gordon و D. M. Stillman فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه فرانسوی و انگلیسی و در 241 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015)نویسندگان: R. L. Gordon و D. M. Stillmanفایل PDF کتاب به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 328 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly

کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly

کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly ناشر کتاب: (Tuttle (2017 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در 347 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان چینی Instant Chinese سال انتشار (2015)

کتاب آموزش زبان چینی Instant Chinese سال انتشار (2015)

کتاب آموزش زبان چینی Instant Chinese ناشر کتاب: (Tuttle (2015 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 231 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب Career Paths Nursing به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Nursing به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Nursing به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 120 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 41 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن ...

5,000 تومان

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب ناشر کتاب: Klett فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 64 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

CODEFILE.4KIA.IR

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما