کتاب Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1 - ویرایش 2019

کتاب Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1 - ویرایش 2019

کتاب Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1 - ویرایش 2019 ناشر کتاب: Lecturio فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 256 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Official GRE Super Power Pack - ویرایش دوم (2017)

کتاب Official GRE Super Power Pack - ویرایش دوم (2017)

کتاب Official GRE Super Power Pack - ویرایش دوم (2017) ناشر کتاب: (McGraw-Hill Education (2017 مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر در قالب یک فایل PDF است: 1- Official Guide to the GRE General Test - ویرایش سوم2- Official GRE Quantitative Reasoning Practice Questions - ویرایش دوم3- Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions - ویرایش دوم   فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در ...

4,000 تومان

کتاب تحلیل المان محدود کاربردی Segerlind - ویرایش دوم

کتاب تحلیل المان محدود کاربردی Segerlind - ویرایش دوم

کتاب تحلیل المان محدود کاربردی Segerlind - ویرایش دوم نویسنده: L. J. Segerlind فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 223 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

2,000 تومان

کتاب Head First Agile سال انتشار (2017)

کتاب Head First Agile سال انتشار (2017)

کتاب Head First Agile A Brain-Friendly Guide to Agile and the PMI-ACP Certification ناشر کتاب: (OReilly Media (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 490 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,900 تومان

کتاب انتقال حرارت تشعشعی Howell و Siegel و Menguc - ویرایش پنجم

کتاب انتقال حرارت تشعشعی Howell و Siegel و Menguc - ویرایش پنجم

کتاب انتقال حرارت تشعشعی Howell و Siegel و Menguc - ویرایش پنجم نویسندگان: Howell و Siegel و Menguc فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 982 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب احتمال و آمار برای مهندسی و علوم Devore - ویرایش هشتم

کتاب احتمال و آمار برای مهندسی و علوم Devore - ویرایش هشتم

کتاب احتمال و آمار برای مهندسی و علوم Devore - ویرایش هشتم نویسنده: J. L. Devore فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 776 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,900 تومان

کتاب آنالیز اجزا ماشین با استفاده از SOLIDWORKS Simulation 2017

کتاب آنالیز اجزا ماشین با استفاده از SOLIDWORKS Simulation 2017

کتاب آنالیز اجزا ماشین با استفاده از SOLIDWORKS Simulation 2017 ناشر کتاب: (SDC Publications (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 490 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب Barrons AP Biology - ویرایش ششم (2017)

کتاب Barrons AP Biology - ویرایش ششم (2017)

کتاب Barrons AP Biology - ویرایش ششم ناشر کتاب: (2017) Barrons فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1178 صفحه است. فایل PDF با کیفیت مناسب و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب First Aid for the USMLE Step 1 - ویرایش بیست و هشتم (2018)

کتاب First Aid for the USMLE Step 1 - ویرایش بیست و هشتم (2018)

کتاب First Aid for the USMLE Step 1 - ویرایش بیست و هشتم ناشر کتاب: (2018) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 816 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب الگوریتم های یادگیری ماشینی Bonaccorso سال انتشار (2017)

کتاب الگوریتم های یادگیری ماشینی Bonaccorso سال انتشار (2017)

کتاب الگوریتم های یادگیری ماشینی ناشر کتاب: (Packt (2017 نویسنده: G. Bonaccorso فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 352 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,900 تومان

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018)

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018)

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018) نویسندگان: Mott و Vavrek و Wang فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 873 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,900 تومان

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش هفتم

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش هفتم

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش هفتمنویسندگان: Chapra و Canaleفایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

1,500 تومان

مجموعه چهار جلدی هندبوک مهندسی مکانیک Kutz - ویرایش چهارم (2015)

مجموعه چهار جلدی هندبوک مهندسی مکانیک Kutz - ویرایش چهارم (2015)

مجموعه چهار جلدی هندبوک مهندسی مکانیک Kutz - ویرایش چهارم (2015) سرپرست نویسندگان: N. Kutz مجموعه حاضر در قالب 4 فایل PDF به زبان انگلیسی و در مجموع در 4132 صفحه است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

10,000 تومان

مجموعه سه جلدی Textbook of Neurosurgery سال انتشار (2012)

مجموعه سه جلدی Textbook of Neurosurgery سال انتشار (2012)

مجموعه سه جلدی Textbook of Neurosurgery ناشر مجموعه: (Jaypee Brothers Medical Publishers (2012 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 2588 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

10,000 تومان

کتاب اصول اقتصاد کلان Mankiw - ویرایش هفتم

کتاب اصول اقتصاد کلان Mankiw - ویرایش هفتم

کتاب اصول اقتصاد کلان Mankiw - ویرایش هفتم نویسنده: N. G. Mankiw فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 581 صفحه است. فایل PDF با کیفیت پایین و به صورت تمام رنگی است. ...

2,900 تومان

کتاب Nurse to Nurse ECG Interpretation

کتاب Nurse to Nurse ECG Interpretation

کتاب Nurse to Nurse ECG Interpretation ناشر کتاب: (McGraw-Hill (2010 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 336 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب Nurse to Nurse Evidence-Based Practice

کتاب Nurse to Nurse Evidence-Based Practice

کتاب Nurse to Nurse Evidence-Based Practice ناشر کتاب: (McGraw-Hill (2009 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 256 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب مهندسی نرم افزار Sommerville - ویرایش دهم (نسخه Global)

کتاب مهندسی نرم افزار Sommerville - ویرایش دهم (نسخه Global)

کتاب مهندسی نرم افزار Sommerville - ویرایش دهم (نسخه Global) نویسنده: I. Sommerville فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 812 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,900 تومان

کتاب MCAT Power Practice سال انتشار (2016)

کتاب MCAT Power Practice سال انتشار (2016)

کتاب MCAT Power Practice ناشر کتاب: (LearningExpress (2016 کتاب حاضر با فرمت EPUB است. فایل EPUB کتاب به زبان انگلیسی و در 286 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب Dorlands Illustrated Medical Dictionary - ویرایش سی و دوم

کتاب Dorlands Illustrated Medical Dictionary - ویرایش سی و دوم

کتاب Dorlands Illustrated Medical Dictionary - ویرایش سی و دوم فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 2176 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب The Brain and Behavior- An Introduction to Behavioral Neuroanatomy - ویرایش چهارم

کتاب The Brain and Behavior- An Introduction to Behavioral Neuroanatomy - ویرایش چهارم

کتاب The Brain and Behavior- An Introduction to Behavioral Neuroanatomy - ویرایش چهارم ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 253 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب شیمی عمومی Ebbing و Gammon - ویرایش یازدهم (2017)

کتاب شیمی عمومی Ebbing و Gammon - ویرایش یازدهم (2017)

کتاب شیمی عمومی Ebbing و Gammon - ویرایش یازدهم (2017) نویسندگان: Ebbing و Gammon فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1180 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,900 تومان

کتاب New Nurses Survival Guide - ویرایش اول (2010)

کتاب New Nurses Survival Guide - ویرایش اول (2010)

کتاب New Nurses Survival Guide ناشر کتاب: (2010) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 207 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,500 تومان

کتاب Cellular and Molecular Immunology - ویرایش نهم (2017)

کتاب Cellular and Molecular Immunology - ویرایش نهم (2017)

کتاب Cellular and Molecular Immunology - ویرایش نهم (2017) نویسندگان: A. K. Abbas و A. H. Lichtman و S. Pillai فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 579 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Campbell Essential Biology - ویرایش ششم (2016)

کتاب Campbell Essential Biology - ویرایش ششم (2016)

کتاب Campbell Essential Biology - ویرایش ششم (نسخه Global) ناشر کتاب: (Pearson (2016 نویسندگان: Simon و Dickey و Hogan و Reece فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 544 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Barrons AP Microeconomics/Macroeconomics - ویرایش ششم (2018)

کتاب Barrons AP Microeconomics/Macroeconomics - ویرایش ششم (2018)

کتاب Barrons AP Microeconomics/Macroeconomics - ویرایش ششم ناشر کتاب: (Barrons (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 353 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب Beckers World of the Cell - ویرایش نهم (2018)

کتاب Beckers World of the Cell - ویرایش نهم (2018)

کتاب Beckers World of the Cell - ویرایش نهم (Global Edition) ناشر کتاب: (Pearson (2018 نویسندگان: J. Hardin و G. Bertoni فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 923 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب Textbook of Clinical Neuropsychology - ویرایش دوم (2018)

کتاب Textbook of Clinical Neuropsychology - ویرایش دوم (2018)

کتاب Textbook of Clinical Neuropsychology - ویرایش دوم ناشر کتاب: (Routledge (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1167 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب مبانی مکانیک سیالات Munson ،Young و Okiishi - ویرایش هشتم

کتاب مبانی مکانیک سیالات Munson ،Young و Okiishi - ویرایش هشتم

کتاب مبانی مکانیک سیالات Munson ،Young و Okiishi - ویرایش هشتم نویسندگان: P. M. Gerhart و A. L. Gerhart و J. I. Hochstein فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 818 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

مجموعه 3 جلدی Kucers The Use of Antibiotics - ویرایش هفتم (2017)

مجموعه 3 جلدی Kucers The Use of Antibiotics - ویرایش هفتم (2017)

مجموعه 3 جلدی Kucers The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs ویرایش هفتم ناشر کتاب: (CRC Press (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در قالب یک فایل PDF و در 4894 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.     فهرست مطالب ...

5,000 تومان

CODEFILE.4KIA.IR

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما