جدیدترین محصولات فایلی

کتاب آموزش زبان فرانسوی Preparation Delf Prim A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Preparation Delf Prim A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Preparation Delf Prim A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hachette فایل PDF کتاب به زبان فرانسوی و در 96 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1 - ویرایش 2019

کتاب Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1 - ویرایش 2019

کتاب Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1 - ویرایش 2019 ناشر کتاب: Lecturio فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 256 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: HUEBER      مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 121 صفحه کتاب Lernwortschatz به زبان آلمانی و در 62 صفحه متن فایل های صوتی کتاب و جواب تمارین کتاب فایل های صوتی کتاب   فایل ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch

کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch

کتاب آموزش زبان آلمانی Duden Allgemeinbildung - Wie heißt das Dingsda Ein Bildwörterbuch ناشر کتاب: (Duden (2012 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 484 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار ناشر کتاب: HUEBER      مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde A2.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 75 صفحه کتاب Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 96 صفحه مجموعه حاضر شامل فایل های صوتی کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها ناشر کتاب: HUEBER      مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde A2.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 69 صفحه کتاب Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 98 صفحه فایل های صوتی کتاب های Kursbuch و ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان فرانسوی Grammaire Active B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Grammaire Active B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Grammaire Active B1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: ELI Publishing فایل PDF کتاب به زبان فرانسوی و در 109 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 95 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار ناشر کتاب: HUEBER      مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Beste Freunde B1.2 Kursbuch به زبان آلمانی و در 59 صفحه کتاب Beste Freunde B1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 111 صفحه فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch (سه سی ...

5,000 تومان

کتاب 501Spanish Verbs انتشارات Barrons - ویرایش ششم

کتاب 501Spanish Verbs انتشارات Barrons - ویرایش ششم

کتاب 501Spanish Verbs انتشارات Barrons - ویرایش ششم ناشر کتاب: Barrons فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 738 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. (بدون فایل صوتی کتاب) ...

2,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 - Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 - Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A1 - Intensivtrainer به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 95 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fürs Goethe - Zertifikat В2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fürs Goethe - Zertifikat В2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fürs Goethe - Zertifikat В2 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 94 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

CODEFILE.4KIA.IR

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما